ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

MADE TO ORDER

01.  ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำหรับ Concept ที่ต้องการ

02.  สรุปสูตร / เลือกสูตร

03.  บริษัททำใบเสนอราคา

04.  ในกรณีขึ้นสูตรใหม่ มัดจำค่าพัฒนาสูตร 3,000 บาท / สูตร

        (ปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง) และผลิต Tester ให้ลูกค้าทดลอง

        (5-7 วันทำการ / ครั้ง)

05.  ลูกค้ามัดจำเพื่ออนุมัติการผลิต 70%

06.  ออกแบบ สั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ (10-14 วันทำการ)

07 . ดำเนินการขึ้นทะเบียน จดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ (7-14 วันทำการ)

08.  ดำเนินการผลิตสินค้า

09.  รับชำระเงินส่วนที่เหลือ 30 % ส่งมอบงานให้ลูกค้า